همین الان انیمیشن انکانتو رو با دوبله فارسی آوای نوین هنر ببینید

گویندگان

سعید مظفری
سعید مظفری
گوینده

گوینده

مریم خلقتی
مریم خلقتی
گوینده

گوینده

مریم نوری درخشان
مریم نوری درخشان
گوینده

گوینده

اعظم حبیبی
اعظم حبیبی
گوینده

گوینده

رضا نصیرزاده
رضا نصیرزاده
گوینده

گوینده

مهدی فضلی
مهدی فضلی
گوینده

گوینده

علیرضا مویدی
علیرضا مویدی
گوینده

گوینده

الهام فقانی
الهام فقانی
گوینده

گوینده

میثم نیکنام
میثم نیکنام
گوینده

گوینده

پدرام شهرآبادی
پدرام شهرآبادی
گوینده

گوینده

مهیار برخورداری
مهیار برخورداری
گوینده

گوینده

ندا آسمانی زاد
ندا آسمانی زاد
گوینده

گوینده

امیر شمس
امیر شمس
گوینده

گوینده

کیوان عسکری
کیوان عسکری
گوینده

گوینده

محمد احمدی جوبنه
محمد احمدی جوبنه
گوینده

گوینده

یگانه رمضانی
یگانه رمضانی
گوینده

گوینده

علیرضا سخنور
علیرضا سخنور
گوینده

گوینده

حسین شاهرخ‌فر
حسین شاهرخ‌فر
گوینده

گوینده

علیرضا نیکوگر
علیرضا نیکوگر
گوینده

گوینده

مژده ناظمی
مژده ناظمی
گوینده

گوینده

زهرا قربانی
زهرا قربانی
گوینده

گوینده

رسول حسینی
رسول حسینی
گوینده

گوینده

نفیسه عرب
نفیسه عرب
گوینده

گوینده

علی باقرلی
علی باقرلی
گوینده

گوینده

ساناز غلامی
ساناز غلامی
گوینده

گوینده

سمیه انوری
سمیه انوری
گوینده

گوینده

بهاره جلودار زاده
بهاره جلودار زاده
گوینده

گوینده

سمیرا گشتیل
سمیرا گشتیل
گوینده

گوینده

پوریا دهقانی
پوریا دهقانی
گوینده

گوینده

الهه پورجمشید
الهه پورجمشید
گوینده

گوینده

زهرا فلاح
زهرا فلاح
گوینده

گوینده

نسرین کوچک خانی
نسرین کوچک خانی
گوینده

گوینده

وحید آفرین
وحید آفرین
گوینده

گوینده

پردیس اسدپور
پردیس اسدپور
گوینده

گوینده

انسیه چراغعلی
انسیه چراغعلی
گوینده

گوینده

راضیه فهیمی
راضیه فهیمی
گوینده

گوینده

مسعود تقی پور
مسعود تقی پور
گوینده

گوینده

مینا نامنی
مینا نامنی
گوینده

گوینده

مهرداد مزرعه
مهرداد مزرعه
گوینده

گوینده

ابراهیم ربیعی
ابراهیم ربیعی
گوینده

گوینده

سید صالح هاشمی
سید صالح هاشمی
گوینده

گوینده

بهنام قربانی
بهنام قربانی
گوینده

گوینده

مهشید بهرامی
مهشید بهرامی
گوینده

گوینده

شیدا گودرزی
شیدا گودرزی
گوینده

گوینده

فرزانه فائزی
فرزانه فائزی
گوینده

گوینده

نسا جابرابن انصاری
نسا جابرابن انصاری
گوینده

گوینده

حمید سربندی
حمید سربندی
گوینده

گوینده

مهدی رستمی
مهدی رستمی
گوینده

گوینده

محمدرضا مظفری
محمدرضا مظفری
گوینده

گوینده

مسیحا شهیدی
مسیحا شهیدی
گوینده

گوینده

سروش عبدالهی
سروش عبدالهی
گوینده

گوینده

علی اصغر قره خانی
علی اصغر قره خانی
گوینده

گوینده

محسن زرآبادی
محسن زرآبادی
گوینده

گوینده

پرستو موسوی
پرستو موسوی
گوینده

گوینده

فرزانه زارعیان
فرزانه زارعیان
گوینده

گوینده

اکرم عبدی
اکرم عبدی
گوینده

گوینده

آریا ثابتی
آریا ثابتی
گوینده

گوینده

امین موحدی پور
امین موحدی پور
گوینده

گوینده

محمدرضا مومنی
محمدرضا مومنی
گوینده

گوینده

زهرا علی پور
زهرا علی پور
گوینده

گوینده

تورج نصر
تورج نصر
گوینده

گوینده

سعید مقدم منش
سعید مقدم منش
گوینده ( تصویر از استودیو پادان )

گوینده

تورج مهرزادیان
تورج مهرزادیان
گوینده

گوینده

مهدی منصوری
مهدی منصوری
گوینده

گوینده