خلاصه داستان

قرن هفتم، امپراتوری چین. یک آدمکش حرفه ای، ماموریتی خطرناک را قبول می کند که طی آن باید یک رهبر سیاسی را به قتل برساند…

تصاویر

6عکس ها

جزئیات

این فیلم در جشنواره کن خوش درخشید و توانست جوایز زیادی از این جشنواره و جشنواره های زیر کسب کند:

Awards Circuit Community Awards ( 2015 )
Broadcast Film Critics Association Awards ( 2016 )
Cannes Film Festival ( 2015 )
Central Ohio Film Critics Association ( 2016 )
Chicago Film Critics Association Awards ( 2015 )
China Film Director’s Guild Awards ( 2016 )
Chlotrudis Awards ( 2016 )
Dallas-Fort Worth Film Critics Association Awards ( 2015 )
Denver Film Critics Society ( 2016 )
Florida Film Critics Circle Awards ( 2015 )
Gay and Lesbian Entertainment Critics Association (GALECA) ( 2016 )
Georgia Film Critics Association (GFCA) ( 2016 )
Gold Derby Awards ( 2016 )
Golden Horse Film Festival ( 2015 )
Hamburg Film Festival ( 2015 )
Hong Kong Film Awards ( 2016 )
Houston Film Critics Society Awards ( 2016 )
Indiewire Critics’ Poll ( 2015 )
International Cinephile Society Awards ( 2016 )
International Cinephile Society Awards ( 2015 )
Kansas City Film Critics Circle Awards ( 2015 )
National Society of Film Critics Awards, USA ( 2016 )
North Carolina Film Critics Association ( 2016 )
Online Film & Television Association ( 2016 )
Online Film Critics Society Awards ( 2015 )
Palm Springs International Film Festival ( 2016 )
Phoenix Critics Circle ( 2015 )
Phoenix Film Critics Society Awards ( 2015 )
San Francisco Film Critics Circle ( 2015 )
Satellite Awards ( 2015 )
Seattle Film Critics Awards ( 2016 )
Shanghai Film Critics Awards ( 2016 )
Southeastern Film Critics Association Awards ( 2015 )
St. Louis Film Critics Association, US ( 2015 )
Toronto Film Critics Association Awards ( 2015 )
Vancouver Film Critics Circle ( 2016 )
Village Voice Film Poll ( 2015 )
Washington DC Area Film Critics Association Awards ( 2015 )
International Online Cinema Awards (INOCA) ( 2016 )
Chinese Film Media Awards ( 2016 )

یک نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 − 3 =