پیام مدیریت به متقاضیان تست صدا در گروه دوبلاژ آوای نوین :
از این پس تست ها به صورت حضوری در تهران برگزار میشود.

در فرم تست صدا مشخصات خود را مکتوب و اطلاعات تماس خود را به خوبی پر کنید.

دسترسی به صفحه تست صدای گروه آوای نوین